Foredrag om Innovasjon

Olav Schewe

Forfatter og forsker innen læring og produktivitet

2023 © Talerlisten AS