Foredrag om Bedriftskultur

Rune Bjerke

Rune Bjerke

Førsteamanuensis og ekspert på sponsing og sponsorsamarbeid

2019 © Talerlisten AS