Foredrag om Coaching

Talerlisten tilbyr flere flinke foredragsholdere som kan snakke om coaching.  Våre foredragsholdere har inspirerende foredrag om blant annet ledelsestrening, veiledning, internkommunikasjon, effektiv møteledelse og mental styrke. God coaching legger grunnlag for produktive arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og øker ofte bunnlinjen. Se vårt utvalg og bestill et foredrag om coaching!

Elaine Bloom

Karriereveileder Gründer Pedagog Konferansier

2019 © Talerlisten AS