Benja Stig Fagerland

Hvorfor er Kvinnedagen fortsatt viktig? 8 foredragsholdere om 8. mars.

Publisert i Tips og råd av

Kvinnedagen er fortsatt en viktig markering for å øke bevisstheten om ulikhetene som fortsatt eksisterer, og inspirere til inkludering, mangfold og likestilling. Det mener åtte foredragsholdere på Talerlisten. Les mer om hva de mener er viktig på 8. mars.

Likestilling: Henter din organisasjon ut det økonomiske potensialet i mangfold?

Benja Stig Fagerland argumenterer for at vi nå står ved starten av en ny æra i arbeidskulturen, hvor likestilling blir en integrert del av virksomhetens DNA-et og en nøkkelfaktor for suksess.

Hennes foredrag setter søkelys på hvordan kunnskap og forskning kan veilede oss mot en inkluderende arbeidskultur, «supercharged» med suksess.

Forskningen er klar – hver av oss har makten til å skyve likestillingen fremover. Gjennom små daglige handlinger kan du være den som starter en positiv bølge.

Send en forespørsel til Benja nå

BALANSE: Kristine Kotte Eriksen hjelper virksomheter med å bli bedre på likestilling, mangfold og inkluderende kultur.

Lurt å forsøke å balansere maskuline og feminine lederegenskaper.

Kristine Kotte-Eriksen holder fengende foredrag om hvordan de beste lederne er de som klarer å balansere maskuline og feminine egenskaper.

Et eksempel er å være tydelig, visjonær og målrettet, samtidig som man viser empati, åpenhet og kommuniserer godt. Ofte klarer kvinner denne balansen bedre.

Hvordan henger dette sammen? Og hva skjer hvis det blir for mye av det maskuline eller feminine? Hun gir helt konkrete råd om hvordan virksomheter kan legge forholdene til rette for mer psykologisk trygghet og inkluderende kultur.

Kristine har mastergrad i gender studies fra Skottland, og viser hvordan kunnskap om forskjeller gjør forskjellene mindre farlige.

Se video med Kristine her

Viktig å ha tilstrekkelig innsikt i arbeidskulturen: Er den inkluderende i praksis?

Marie Louise Sunde er lege med doktorgrad innen kirurgi. Hun er en av gründerne bak Equality Check, som hjelper virksomheter med å gjøre likestilling, mangfold og inkludering til et konkurransefortrinn.
I sine foredrag snakker Marie om hvordan de fleste ledere anerkjenner likestilling, inkludering og mangfold som viktig, men at det ofte er vanskelig å koble disse holdningene til konkrete tiltak som skaper reell endring og bidrar til verdiskaping i organisasjonen.

Med snert, humor, og praktiske eksempler viser hun vei fra vilje til handling og oppmuntrer virksomheter til å tørre å satse stort for å skape et langsiktig konkurransefortrinn.

Send en forespørsel til Marie Louise nå

UP-AND-COMING: Barbro Sætha ble kåret til «Årets nykommer 2023» på Talerlisten.

Tillit kan sammenlignes med oksygenopptak i idrett. Har dere nok oksygenopptak?

Tidligere langrennsløper Barbro Sætha holder inspirerende foredrag om mental trening og gir enkle og konkrete råd og verktøy til hvordan vi i fellesskap og på individnivå kan bidra til en inkluderende arbeidskultur med økt likestilling.

Hvordan får man mot til å si ifra og være rause med hverandre? Hun oppfordrer alle til samhold samt å kartlegge hvem som er støttespillerne, og å være åpen og ærlig med hverandre om utfordrende situasjoner.

Dette bygger tillit og sterkere lag i lengden. Tillitt er avgjørende og kan sammenliknes med oksygenopptaket som er det viktigste prestasjonsverktøyet virksomheten din har. Skal dere bli gode på dette må det trenes.

Barbro ble nylig kåret til «Årets nykommer 2023» på Talerlisten.

Send en forespørsel til Barbro nå

Tilrettelegging av arbeidsoppgaver: Gir dere alle en sjanse på en trygg arena?

Inga Dalsegg er kunstner og anerkjent talsperson for kvinnehelse. Hun deler åpent og humoristisk sin sterke historie. Med egne malerier illustrerer hun kompleksiteten, og gir konkrete råd til bedrifter om å tilrettelegge arbeidsoppgaver for de som trenger det.

Hun belyser utfordringene knyttet til kvinnehelse, hvor 70% med kroniske smerter er kvinner, mens medisiner kun testes på menn. Dalsegg oppfordrer ledere til å skape inkluderende arbeidsplasser og gi en sjanse til de utenfor arbeidslivet.

Send en forespørsel til Inga nå

Hvordan hadde det vært å bli hørt hver eneste gang du snakker?

Lagbygging, historiefortelling, arbeidsglede, inkludering og likestilling er sentrale temaer i psykolog Hilde Johanne Aafoss, sine foredrag. Psykologisk trygghet er fundamentalt for et arbeidsmiljø der alle føler seg frie til å ta risiko, innrømme feil og komme med nye ideer.

For å fremme indre og ytre mangfold på arbeidsplassen, er det avgjørende å anerkjenne og løfte frem kvinner som viser vei. Å innføre et lederskap som verdsetter feminine kvaliteter og verdier er en nøkkel til å skape et balansert og inspirerende arbeidsmiljø.

Det handler ikke bare om å gi kvinner plass til å snakke. Det handler om å verdsette alle ansatte på en måte som inspirerer og gir mot til å komme mer fram med sin kunnskap, sine meninger og talenter.

Send en forespørsel til Hilde Johanne nå

BREDERE PERSPEKTIV: Dana Manouchehri snakker om viktigheten av mangfold i kjønn, tanker, meninger og kultur.

Likestilling handler også om rekruttering. Rekrutterer du for smalt?

Dana Manouchehri leverer fengende foredrag om likestilling, integrering, og mangfold. Hun utfordrer ledere som rekrutterer smalt og argumenterer for at manglende mangfold i næringslivet går utover bærekraftmål, produktivitet og fortjeneste.

Dana hevder at vi finner det effektive og gunstige mangfoldet i kjønn, tanker, meninger og kultur og at økt mangfold på arbeidsplassen bidrar til høyere produktivitet og inntekt.

Som Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold) oppfordrer hun ledere til å se verdien i rekruttering fra bredere talentbaser for å stimulere ulike perspektiver, kreativitet, og innovasjon.

Send en forespørsel til Dana nå

Bruker du FNs bærekraftmål som arbeidsverktøy?

Nina Hanssen er en populær foredragsholder om temaer knyttet til FNs bærekraftmål og likestilling. Hennes foredrag beveger publikum og gjennom praktiske eksempler gir hun råd som kan gi både ledere og medarbeiderne et løft i hverdagen. Kampen for en mer inkluderende arbeidskultur og et likestilt arbeidsliv har alltid vært en rød tråd i hennes foredrag.

Hennes foredrag gir innsikt om mulighetene som åpner seg ved å benytte bærekraftmålene og da spesielt FNs bærekraft mål nr. 5 om likestilling mellom kjønn og nr. 8 om anstendig arbeid som verktøy.

Hun anbefaler å se på mangfold som et konkurransefortrinn. Hvis man ønsker innovasjon, så må man få frem en kultur med rom for å prøve og feile.

Send en forespørsel til Nina nå

Oppsummert krever arbeidet for likestilling kontinuerlig fokus og innsats fra alle. Ved å skape en inkluderende arbeidskultur som ikke bare følger, men setter standardene for likestilling i dag og fremtiden, er mulighetene større for å forme en inkluderende og suksessfull fremtid for alle.

Vil du ha besøk av en av disse på 8. mars? Ta kontakt på bestilling@talerlisten.no eller fyll ut skjemaet under, så får du hjelp.

Vil du ha hjelp?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg raskt!

2024 © Talerlisten AS