Foredrag om Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø legger grunnlaget for solid rekruttering og fornøyde ansatte. Ønsker du en foredragsholder som snakker om hvordan man bygger et godt arbeidsmiljø?  Talerlisten tilbyr et bredt spekter av ulike foredragsholdere som kan snakke om arbeidskultur, lederroller, arbeidsglede og kulturbygging. Se vårt utvalg og bestill et inspirerende foredrag!

Emilia Dimitriadis

Emilia Dimitriadis

Tidligere soldat - snakker om mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen

2019 © Talerlisten AS