Foredrag om Bærekraft

Det grønne skiftet har satt bærekraft på dagsordenen. Ønsker du et foredrag som kan motivere til en mer bærekraftig tankegang? Talerlisten tilbyr foredragsholdere som snakker om bærekraftig utvikling, omstilling, trendutvikling, grønn verdiskapning, plast i havet og miljø. Bærekraft  engasjerer både unge og eldre. Se vårt utvalg og bestill.

2024 © Talerlisten AS