Foredrag om Historiefortelling

En god historie blir husket. Samtidig er det essensielt at historien formidles på en best mulig måte. Hva skiller en god og en dårlig historie? Talerlisten formidler en rekke erfarne historiefortellere med ulik bakgrunn; forfattere, kommunikasjonsrådgivere, taleskrivere, innholdsskapere og konferansierer. Felles for alle foredragsholderne er at de vet hva som skal til for å få oppmerksomhet og bli forstått! Se vårt utvalg og bestill idag.

Annabell Stefanussen

Annabell Stefanussen

Tydelig og vennlig kommunikasjon - skap gode relasjoner på jobben og i heimen

Sandra Ness

Formidler klimahistorier for å skape handling

Jacob Conradi

Artist, holder foredrag om Elvis og er musikalsk konferansier

Henrik Langeland

Forfatter. Foredragsholder innen formidling og historiefortelling

2024 © Talerlisten AS