Foredrag om Innovasjon og nyskapning

Ivar Line

CEO, forfatter og Start-up junkie.

Johan Brand

Kreativ entreprenør, en av grunnleggerne av Kahoot!

Pål Wibe

Hvordan skape en sterk og god kultur?

2024 © Talerlisten AS