Foredrag om Innovasjon og nyskapning

Ivar Line

CEO, forfatter og Start-up junkie.

2022 © Talerlisten AS