Tips og råd

Fire foredragsholdere kan bli «Årets ildsjel»

Hvert år deler Talerlisten ut en pris til en foredragsholder som brenner for noe de tror på. Som kjemper utrettelig for en god sak, eller setter andre foran seg selv. De nominerte i år er Hanne-Lene Dahlgren, Frida Marie Grande, Mette Nygård Havre og Kimiya Sajjadi.

8 tips for å bevare arbeidsgleden i usikre tider

 Mange ansatte opplever økt usikkerhet på jobben nå. Hvordan kan du som kollega eller sjef skape en følelse av trygghet, tilhørighet og arbeidsglede da? Vi har spurt åtte av Talerlistens foredragsholdere innen arbeidsglede om å dele sine beste råd.

2023 © Talerlisten AS